IV MISTRZOSTWA POMORZA I KASZUB W SZYDEŁKOWANIU

 IV MISTRZOSTWA POMORZA I KASZUB  W SZYDEŁKOWANIU

REGULAMIN

Celem Mistrzostw organizowanych przez pasmanterie „Jola” oraz przedstawiciela DMC w Polsce jest propagowanie robótek ręcznych w tym szydełkowania jako wspaniałego hobby. Mistrzostwa odbędą się w Galerii Przymorze ul. Obrońców Wybrzeża 1, Gdańsk przy Zielonej Ścianie podczas dni Kraftu 30 Września 2017 r. ogodzinie 1200

I.       Uczestnicy

Mistrzostwa przeznaczone są dla amatorów i mogą w nich brać udział tylko osoby pełnoletnie.

II.     Formularz i opłaty

Każdy zgłaszający powinien szczegółowo wypełnić i podpisać kartę uczestnictwa oraz opłacić wpisowe w wysokości 20 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na cele organizacyjne oraz materiały dla uczestników. Każdy uczestnik otrzyma numer startowy, kłębek włóczki Nako Lora (100g- 35m), które będą do odebrania w biurze zawodów przed Mistrzostwami. Każdy uczestnik musi mieć swoje szydełko nr.10

Karta do pobrania na stronie www.facebook.pl/pasmanteriajola

Kartę uczestnictwa wraz z opłatą można przekazać na 3 sposoby:

1.      Przesłanie skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej na adres mejlowy: justyna@dmc-cw.com.pl oraz wpłacenie wpisowego na konto: 51 1750 1325 0000 0000 1185 1398: „Mistrzostwa w szydełkowaniu” na adres: Przedsiębiorstwo Handlowe „SK” sp. z o. o., 83- 000 Pruszcz Gdański, najpóźniej do 22 Września 2017r.

2. W sklepie pasmanteryjnym „Jola” w Galerii Przymorze poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz opłacie wpisowego najpóźniej do 28 Września 2016r.

3. Bezpośrednio przed Mistrzostwami w biurze zawodów poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz opłacie wpisowego w godzinach od 9.30 do 11.30

III.   Przebieg Mistrzostw.

Uczestnicy przed rozpoczęciem mistrzostw muszą zgłosić się do biura zawodów po odbiór numeru startowego oraz zestawu startowego w godzinach od 930 do 1130. Mistrzostwa rozpoczynają się o godzinie 1200. Wszyscy uczestnicy zaczynają szydełkować w tym samym czasie na znak organizatora. Wygrywa osoba, która najszybciej przerobi jeden kłębek włóczki półsłupkami próbkę o szerokości 20 oczek (praca musi mieć 20 oczek w każdym rzędzie) i minimum 10 rzędów. Nitka rozpoczynająca nie może być dłuższa niż 10cm, a nitka kończąca nie może być dłuższa niż 5cm. Osoba która skończy przerabiać motek zgodnie z wymaganiami organizatora musi zasygnalizować to poprzez wstanie, krzyknięcie słowa „Koniec”, oraz podniesienie numeru startowego.

IV.  Jury

Jury będzie się składać z przedstawicieli wybranych przez organizatorów, przyznaje ono nagrody według wcześniej opracowanych kryteriów. Decyzja jury jest ostateczna.

V.    Nagrody

I miejsce: Telewizor 22cale

II miejsce: Generator pary

III miejsce: Ekspres do kawy

Ponadto wśród wszystkich uczestników zostaną rozlosowane nagrody niespodzianki.

Pytania można kierować na adres mejlowy: justyna@dmc-cw.com.pl

 
       
2009 © wszystkie prawa zastrzeżone dla Pasmanteria Jola