VIII Edycja ogólnopolskiego konkursu haftu „Inspirujemy kolorem”

VIII Edycja ogólnopolskiego konkursu haftu „Inspirujemy kolorem”

Przeglądu i oceny prac dokonało Jury 22 kwietnia 2022 r. w składzie:
– przewodniczący: st. kustosz Lidia Zganiacz- etnograf, muzealnik
– Barbara Bator- historyk, muzealnik
– Lidia Choczaj- artystka pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
– Przedstawiciele firmy DMC na Polskę prezes Wiesław Kulesza i Aleksandra Kulesza

Nagroda dla debiutanta: Joanna Sobiecka za zestaw prac „gra o tron” i „sikorka”

Więcej informacji na stronie DMC